Lyhyesti:

(kokoversio lyhennelmänä alapuolella) 

Päivitetty 31.3.2020

Yksityisyytesi on meille tärkeä, siksi käsittelemme ja keräämme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisin menetelmin. Etämyynti.fi sivusto on Havain Oy:n ja Julma Consulting Oy:n yhteishanke.

Rekisterin nimi

Etamyynti.fi:n asiakas ja -markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Henkilötietoja käytetään Etamyynti.fi:n kotisivujen kehittämiseen, viestintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen, laskutukseen, palveluiden tarjoamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Mitä ja miten tietoja keräämme:

Etamyynti.fi kerää sinusta tietoja, jotka olet lähettänyt meille kotisivujemme kautta tai muiden käyttämiemme palveluiden kautta, vaikka nämä eivät sijaitsisi verkkosivuillamme. Lisäksi keräämme sinusta tietoa lähettämistämme sähköposteista löytyvillä kaavakkeilla ja evästeillä. Rekisteröidyt voivat antaa meille seuraavat henkilötiedot, eikä kaikista rekisteröidyistä välttämättä ole kaikkia tietoja:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • työtehtävät
 • yritys/organisaatio
 • laskutustiedot ja -osoite
 • sijainti
 • IP-osoite
 • y-tunnus
 • Muut tiedot, jotka käyttäjä on itse syöttänyt lomakkeella Etamyynti.fi:n verkkosivuilla, lähettänyt yritykselle sosiaalisen median kanavissa, tai sähköpostitse.
 • Evästeiden keräämä ja lähettämä tieto käyttäjästä, sekä hänen käynneistään Etamyynti.fi:n verkkosivuilla.

Hyväksyt tämän tietosuojaselosteen ja annat Etamyynti.fi:lle suostumuksen lähettämiesi tietojen käsittelyyn käyttämällä tätä sivustoa, syöttämällä tietosi mihin tahansa sen mahdollistavaan kenttään tai lähettämällä meille tietojasi.

Tietoyhteiskuntakaaren (202 §) mukaan yrityksille on luvallista lähettää sähköistä suoramarkkinointia ilman suostumusta. Voimme siis toimia näin, mutta poistamme sinut kuitenkin rekisteristämme, jos ilmoitat tietosuojavastaavallemme (yhteystiedot tämän tietosuojaselosteen lopussa), ettet halua ottaa vastaan sähköistä suoramarkkinointia.

Miten käsittelemme tietojasi:

Käsittelemme tietojasi luottamuksellisesti. Pääsy tietoihisi on vain Etamyynti.fi:n valtuuttamilla henkilöillä ja tahoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävänsä suorittamiseen. Tällaisia ovat ja voivat olla esimerkiksi Etamyynti.fi:n työntekijät, sekä mahdolliset Etamyynti.fi:lle alihankintana palveluita tuottavat yritykset ja näiden alihankkijat. Kaikkia joilla on pääsy tietoihin, sitoo salassapitovelvollisuus ja heidät on velvoitettu toimimaan Etamyynti.fi:n tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Etämyynti.fi sivusto on Havain Oy:n ja Julma Consulting Oy:n yhteishanke, minkä vuoksi tähän rekisteriin on pääsy kummankin yrityksen työntekijöillä tarpeen mukaan ja rekisterin tietoja voidaan siirtää kummankin yrityksen omien asiakas-, viestintä- tai markkinointirekistereiden välillä.

Tietojasi voidaan käsitellä ja siirtää  Etamyynti.fi:n käytössä olevien tietojenkäsittelyjärjestelmien välillä perustuen sinulta saamiimme tietoihin ja sivustoillamme suorittamiisi toimintoihin. Voimme esimerkiksi lähettää sinulle oppaita tai mahdollistaa tämän tietosuojaselosteen hyväksymisen ”yhdellä napin tai linkin klikkauksella” helpottaaksemme ja sujuvoittaaksemme jo rekisteröityjen käyttäjien käyttäjäkokemusta Etamyynti.fi:n palveluissa.

Joissain tapauksissa Etamyynti.fi voi toteuttaa kampanjoita yhteistyössä kumppaneidensa (yritysten tai organisaatioiden) kanssa. Tällöin yhteishankkeen puitteissa kerätyt henkilötiedot voidaan siirtää Etamyynti.fi kumppaneiden rekistereihin. Tällaisia kampanjoita toteutettaessa löytyy yhteystietojen keräyssivulta Etamyynti.fi:n ja yhteistyökumppaneidemme logot.

Mitä oikeuksia sinulla on:

Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet:

 • Tarkistaa mitä tietoja olemme sinusta keränneet
 • Saada tietosi korjatuksi
 • Saada tietosi siirrettyä toiseen rekisteriin
 • Tulla unohdetuksi (saada tietosi poistettua rekisteristämme)
 • Rajoittaa tietojesi käsittelyä ja vastustaa tietojesi automaattista käsittelyä
 • Saada tietoa tietojesi käsittelystä ja tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Voit toimeenpanna oikeutesi olemalla yhteydessä Etamyynti.fi:n tietosuojavastaavaan, tai lopettamalla uutiskirjeemme tilauksen, mikä on mahdollista jokaisen lähettämämme uutiskirjeen lopusta, josta voit myös päivittää meille aiemmin antamiasi tietoja itsestäsi.

Jos haluat, että poistamme tietosi kokonaan rekisteristämme, tulee sinun ilmaista tahtosi Etamyynti.fi:n tietosuojavastaavalle.

Jos olet unohtanut sähköpostisi salasanan, tai haluat tietää mitä tietoja meillä on sinusta, niin saat pääsyn näihin tietoihin ja voit muokata tietoja todistamalla henkilöllisyytesi Etamyynti.fi:n tietosuojavastaavalle kuvallisella henkilötodistuksella.

Tietojen käsittelyperuste(et)

Käsittelemme tietojasi EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että voimme käsitellä tietojasi perustuen suostumukseesi, oikeutettuun etuumme, sopimuksiimme ja lakisääteisiin velvoitteisiin nojaten.

Etamyynti.fi:n kohderyhmät

Etamyynti.fi:n kohderyhmiin, eli käsiteltävien henkilötietojen ryhmiin, kuuluvat yritykset, sekä esiintymisestä, myynnistä, markkinoinnista ja muista Etamyynti.fi:n palveluista kiinnostuneet henkilöt.

Linkit muille sivustoille:

Etamyynti.fi:n verkkosivut sisältävät linkkejä muille verkkosivuille, joilla noudatetaan näiden sivustojen omien tietosuojaselosteiden mukaisia menetelmiä.

Tietosuojaselosteen päivittäminen:

Etamyynti.fi voi päivittää tätä tietosuojaselostetta, minkä vuoksi sinun on hyvä vierailla tällä sivulla aika-ajoin pysyäksesi ajan tasalla tietosuojakäytännöistämme.

Mistä saat lisätietoja:

Etamyynti.fi:n tietosuojavastaava:

Timo Sorri

[email protected]

+358 400 407 611

Koko tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Etamyynti.fi:n asiakas ja -markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Henkilötietoja käytetään Etamyynti.fi:n kotisivujen kehittämiseen, viestintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen, laskutukseen, palveluiden tarjoamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö ja tietojen käsittely

Syöttämällä henkilötietoja Etamyynti.fi:n kotisivuilla ja uutiskirjeessä oleviin lomakkeisiin, tai muuten tietoja ilmoittaessaan Etamyynti.fi:lle, hyväksyy henkilö tietojensa käsittelyn tämä tietosuojaselosteen mukaisesti ja kulloinkin kyseessä olevan kentän määrittämään tarkoitukseen.

Täyttämällä kaavakkeen Etamyynti.fi:n kotisivuilla, tai syöttämällä tietoja muuhun tämän mahdollistavaan kenttään, annat meille oikeuden käsitellä antamiasi tietoja ja olla yhteydessä sinuun kaavakkeen, tai muun täyttämäsi kentän määrittelemässä tarkoituksessa, tai tarkoituksessa, jonka olet itse kaavakkeen täyttäessäsi määritellyt.

Kun syötät tietosi uutiskirjeemme tilauskenttään, niin saat meiltä vahvistussähköpostin uutiskirjeen tilauksesta. Voit näin tilata säännöllisesti ilmestyvän uutiskirjeemme. Voimme lähettää uutiskirjeemme myös prospekteille tai sellaisten yritysten edustajille, joiden katsomme hyötyvän uutiskirjeessä jakamastamme tiedosta. Kuka tahansa uutiskirjeen vastaanottaja voi erota yksipuolisella ilmoituksellaan uutiskirjeen lähetyslistalta ja kieltää meitä lähettämästä uutiskirjettämme kunkin vastaanottamansa sähköpostin lopusta löytyvän linkin kautta.

Tämän lisäksi voimme kerätä yritysten ja niiden henkilöstön sähköpostiosoitteita yritysten kotisivuilta tai muista verkkopalveluista, joissa henkilötiedot ovat julkisesti saatavilla.

Uutiskirjeemme lisäksi voimme lähettää rekisteriimme kirjatuille henkilöille kohdennettuja mainoskampanjoita ja olla heihin yhteydessä palveluidemme myyntiin liittyen.

Voimme toteuttaa kohdennettuja markkinointikampanjoita tai tapahtumia, joihin ilmoittaudutaan antamalla esimerkiksi sähköpostiosoite. Emme tällöin välttämättä käytä sähköposti-ilmoittautumisessa kaksivaiheista (ylempänä uutiskirjeen tilauksen yhteydessä mainittu vahvistus) tilausvarmistusta. Näin toimiessamme henkilötietojen syöttämissivu lähetetään vain kohdennetulle yleisölle ja kyseinen sivu poistetaan tapahtuman toteuttamisen jälkeen. Näin minimoimme riskin epäonnistuneesta (vahvistamattomasta) ilmoittautumisesta ja väärien henkilötietojen lisäämisestä rekisteriimme.

Sivuston vierailija tai rekisteriin rekisteröity, joka täyttää kaavakkeen, tai muun tietojen syöttämisen mahdollistavan kentän Etamyynti.fi:n kotisivuilla, sen käyttämillä alustoilla (esimerkiksi Typeform kyselykaavake), tai uutiskirjeessä säilyttää immateriaalioikeudet tuottamaansa sisältöön. Sivuston käyttäjä tai rekisteröity itse vastaa siitä, että hän on itse Etamyynti.fi:lle lähettämänsä sisällön tekijänoikeuden haltija. Etamyynti.fi:llä on oikeus käyttää ja esittää tällaista sisältöä palvelunsa kehittämiseen, tuottamiseen, esittelyyn, sekä markkinointiin.

Seuraavat tiedot voivat sisältyä rekisteriin. Jokaisesta käyttäjästä ei välttämättä ole kaikkia alla lueteltuja tietoja:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • työtehtävät
 • yritys/organisaatio
 • laskutustiedot ja -osoite
 • sijainti
 • IP-osoite
 • y-tunnus
 • Muut tiedot, jotka käyttäjä on itse syöttänyt lomakkeella Etamyynti.fi:n verkkosivuilla, lähettänyt yritykselle sosiaalisen median kanavissa, tai sähköpostitse.
 • Evästeiden keräämä ja lähettämä tieto käyttäjästä, sekä hänen käynneistään Etamyynti.fi:n verkkosivuilla.

Näitä tietoja voidaan siirtää manuaalisesti tai automaattisesti Etamyynti.fi käyttämien verkkoalustojen välillä. Voimme esimerkiksi lähettää sinulle oppaita tai mahdollistaa tämän tietosuojaselosteen hyväksymisen ”yhdellä napin tai linkin klikkauksella” helpottaaksemme ja sujuvoittaaksemme rekisteröityjen käyttäjäkokemusta Etamyynti.fi:n palveluissa. Tällainen tietojenkäsittely mahdollistaa esimerkiksi sujuvan ”ladattavien sisältöjen” kuten oppaiden ja webinaarien lähettämisen rekisteröidylle.

Antaessaan henkilötietoja Etamyynti.fi:lle, tai täyttäessään lomakkeen Etamyynti.fi:n kotisivuilla tai uutiskirjeessä, sitoutuu tietojen antaja luovuttamaan Etamyynti.fi:lle paikkansapitäviä tietoja, jotka hänellä on tämän lisäksi oikeus luovuttaa.

Etamyynti.fi säilyttää oikeuden poistaa rekisteristään henkilötietoja, jotka eivät yrityksen näkemyksen mukaan palvele tarkoitustaan.

Etamyynti.fi:n kohderyhmiin, eli käsiteltävien henkilötietojen ryhmiin, kuuluvat yritykset, sekä yksityishenkilöt, jotka ovat kiinnostuneet Etamyynti.fi:n palveluista.

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Käyttäjän luovuttamat tiedot
 • Yritysten verkkosivuilta ja internetistä kerätyt tiedot, jotka ovat julkisesti saatavilla
 • Etamyynti.fi:n verkkosivujen evästeiden avulla kerätyt tiedot

Linkit Etamyynti.fi:n kotisivuilla

Etamyynti.fi:n kotisivut sisältävät linkkejä toisille sivustoille. Etamyynti.fi ei ole vastuussa näiden sivustojen sisällöstä tai tietosuojakäytänteistä. Tästä syystä tällaisella sivustolla noudatetaan sivuston oman tietosuojaselosteen mukaisia menetelmiä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman käyttäjän hyväksyntää, lukuun ottamatta tietojen luovuttamista viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Tapauksissa, joissa Etamyynti.fi kerää henkilötietoja yhteistyössä kumppaneidensa (yritysten tai organisaatioiden) kanssa, voimme kerätä tiedot ensisijaisesti Etamyynti.fi:n rekisteriin. Tällöin Etamyynti.fi voi luovuttaa kerätyt tiedot yhteistyökumppaneidensa käyttöön. Tällaisessa tilanteessa on henkilötietojen keräyssivulla nähtävillä Etamyynti.fi:n ja sen yhteistyökumppaneiden logot. Pääsy tietoihin on ainoastaan Etamyynti.fi:n valtuuttamilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työhönsä. Lisäksi, koska Etamyynti.fi on Havain Oy:n ja Julma Consulting Oy:n yhteishanke voi kumpikin yritys taholtaan valtuuttaa nimeensä toimivan tahon käsittelemään tämän rekisterin tietoja tavalla, joka on kuvattu tässä tietosuojaselosteessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi. Palveluntarjoajamme palvelimiemme sijaitessa Yhdysvalloissa, varmistamme, että palveluntarjoaja on sitoutunut noudattamaan GDPR:än ja EU:n tietosuojalainsäädännön periaatteita, sekä on mahdollisuuksien mukaan Privacy Shield sertifioitu.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen asiakas- ja markkinointirekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriin pääsevät vain Etamyynti.fi:n erikseen valtuuttamat henkilöt. Kaikkia, joilla on pääsy tietoihin, sitoo salassapitovelvollisuus.

Käyttäjän oikeudet

Sinulla on EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tulla unohdetuksi, eli tulla poistetuksi rekisteristä ja rajoittaa tietojesi käsittelyä. Näiden oikeuksien lisäksi, sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa saada siirrettyä tietosi toiseen rekisteriin. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä, sekä tehdä valitus valvontaviranomaiselle, sekä vastustaa tietojesi automaattista käsittelyä. Voit täyttää nämä oikeudet poistumalla uutiskirjeemme tilaajalistalta alla mainitulla tavalla, tai olemalla yhteydessä Etamyynti.fi:n tietosuojavastaavaan.

Jokaisessa lähettämässämme suorapostissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa eroamalla lähetyslistalta, oli kyseessä sitten uutiskirjeemme tai erillinen markkinointi-/viestintäkampanja. Voit myös kieltää Etamyynti.fi:tä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin ja pyytää tietojesi poistamista rekisteristä lähettämällä sähköpostia tietosuojavastaavallemme (yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen lopusta).

Rekisteröidyn pyytäessä henkilötietojensa poistamista tietosuojavastaavaltamme, tulee rekisteröidyn kertoa, mistä rekisterin osista (henkilötietojen hallinnointijärjestelmät) tai mahdollisesti kaikista hän haluaa henkilötietonsa poistettavan.

Etamyynti.fi säilyttää henkilötietoja vain sen aikaa, kun tämä on aiheellista niiden käyttötarkoituksen kannalta, tai rekisteröity pyytää Etamyynti.fi:tä poistamaan tai päivittämään tietonsa. Rekisteröity voi esittää tällaisen pyynnön olemalla yhteydessä Havian Oy:n tietosuojavastaavaan (tiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen lopusta), tai uutiskirjeen tapauksessa rekisteröity voi poistaa tietonsa rekisteristä hänelle lähetetyn sähköpostin lopusta.

Rekisteristä poistamispyynnön esittämisen jälkeen poistamme rekisteröidyn henkilötiedot rekisteristämme ensi tilassa, tai hän voi tilanteesta riippuen poistaa ne itse. Joka tapauksessa rekisteröidyn tiedot poistuvat rekisteristä viimeistään neljän viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

Varaamme oikeuden muokata tätä tietosuojaselostetta, minkä vuoksi sivuston käyttäjän on hyvä lukea se aika-ajoin uudelleen.

Tietojen käsittelyperuste ja keräysperuste

Käsittelemme tietojasi EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että voimme käsitellä tietojasi perustuen suostumukseesi, oikeutettuun etuumme, sopimuksiimme ja lakisääteisiin velvoitteisiin nojaten.

Tietoyhteiskuntakaaren (202 §) mukaan yrityksille on luvallista lähettää sähköistä suoramarkkinointia ilman suostumusta. Mikäli yrityksesi on listattu rekisteriimme, niin voit pyytää meitä lopettamaan vastaanottamasi markkinoinnin jokaisen saamasi sähköpostin lopusta, tai olemalla yhteydessä tietosuojavastaavaamme, jonka tiedot löytyvät alta.

Rekisterin pitäjä

Etamyynti.fi

Metsänneidonkuja 10,

02130 Espoo

FINLAND

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Etamyynti.fi:n tietosuojavastaava:

Timo Sorri

[email protected]

+358 400 407 611